نمایش 1–12 از 378 نتیجه

افلاندرا سنگ شور

تومان585,000
📏قطر گلدان 9سانتیمتر🔆 نور متوسط💧خاک نیمه مرطوب

الوکازیا بلک ولوت

تومان95,000
📏قطر گلدان 9سانتیمتر🔆 نور متوسط💧ابیاری بعدi خشک شدن سطح خاک

الوکازیا پینک دراگون

تومان90,000
📏 قطر گلدان 12 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

اناناس صورتی

تومان645,000
📏 قطر گلدان 19 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

انتوریوم موج عشق

تومان695,000
📏 قطر گلدان 14 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

اگلونما صورتی

تومان250,000
📏 قطر گلدان 13 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

اگلونما صورتی(کالباسی)

تومان139,000
📏 قطر گلدان 8 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط بعد از خشک شدن خاک

اگلونما قرمز مینیاتور

تومان300,000
📏قطر گلدان 9 سانتیمتر🔆 نور متوسط💧ابیاری بعدi خشک شدن خاک

جنسینگ پیوندی

تومان455,000
📏 قطر گلدان 18 سانتی متر🔆نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن سطح خاک

دیفن سبز

تومان169,000
📏 قطر گلدان 17 سانتی متر🔆نور کم تا متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن سطح خاک

دیفن مجیک

تومان380,000
📏 قطر گلدان 16 سانتیمتر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب