نمایش 37–48 از 378 نتیجه

ارکیده ابلق

تومان750,000
📏قطر گلدان 10سانتیمتر🔆 نور متوسط💧خاک نیمه مرطوب

ارکیده پافی

تومان750,000
🌿 دو بوته در گلدان وجود دارد📏 قطر گلدان 10 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط📌 گیاه ارسالی در حال حاضر گلدار نیست

ارکیده جواهر خط سفید

تومان2,500,000
قطر گلدان : 18 سانتیمتر حدود 20 بوته در گلدان ( ارسال این گیاه فقط از طریق ترمینال امکان پذیر است)

ارکیده جواهر(خط سفید)

تومان115,000
📏 قطر گلدان 9 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

ارکیده جواهر(خط صورتی)

تومان145,000
📏 قطر گلدان 6 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

ارکیده جواهر(خط صورتی)

تومان165,000
📏 قطر گلدان 8 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

ارکیده گلدار

تومان290,000
 ارسال این گیاه فقط از طریق ترمینال امکانپذیر استدر صورت سفارش این گیاه ، تمام محصولات موجود در سفارش شما از طریق ترمینال ارسال میشوند.

ارکیده فالانوپسیس سایز بزرگ

تومان155,000
📏 قطر گلدان 10 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

اسپاراگوس

تومان70,000
📏 قطر گلدان 10 سانتی متر🔆 نور کم تا متوسط💧 آبیاری متوسط

اسکاندنس ابلق

تومان49,000
📏قطر گلدان 9سانتیمتر🔆 نور متوسط💧خاک نیمه مرطوب

اسکاندنس نئون

تومان45,000
📏 قطر گلدان 7سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

اشینانتوس

تومان60,000
📏 قطر گلدان 7سانتی متر🔆 نور کم تا متوسط💧 آبیاری متوسط