نمایش 13–24 از 378 نتیجه

سانسوریا گلدفلیم

تومان285,000
📏قطر گلدان 15سانتیمتر🔆 نور متوسط💧ابیاری بعد خشک شدن خاک

سرخس لانه پرنده (فرن)

تومان75,000
📏 قطر گلدان 9 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

شفلرا طلایی پیوندی

تومان169,000
📏 قطر گلدان 17 سانتی متر🔆نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

فرن لانه پرنده برگ باریک

تومان495,000
📏قطر گلدان 13 سانتیمتر🔆 نور کم تا متوسط💧خاک نیمه مرطوب

فیکوس التیسیما

تومان129,000
📏 قطر گلدان 13 سانتیمتر🔆 نور متوسط رو به زیاد💧 خاک مرطوب

فیکوس دلتا ابلق

تومان435,000
📏 قطر گلدان 17 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط 

فیکوس دلتا ابلق

تومان1,650,000
📏 قطر گلدان 25 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط 

نخل اریکا

تومان1,070,000
📏 قطر گلدان 18 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط✔ ارسال این گیاه فقط از طریق ترمینال امکانپذیر استدر صورت انتخاب این گیاه کلیه سفارش شما از طریق ترمینال ارسال می شود

نخل لیدی پالم

تومان655,000
📏 قطر گلدان 17 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط✔ ارسال این گیاه فقط از طریق ترمینال امکانپذیر استدر صورت انتخاب این گیاه کلیه سفارش شما از طریق ترمینال ارسال می شود

هویا

تومان399,000
📏 قطر گلدان 13 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

هویا ابلق

تومان495,000
📏 قطر گلدان 13 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

پاپیتال سبز مینیاتور خاص

تومان165,000
📏 قطر گلدان 10سانتیمتر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب