نمایش 37–48 از 246 نتیجه

اسپاراگوس

تومان70,000
📏 قطر گلدان 10 سانتی متر🔆 نور کم تا متوسط💧 آبیاری متوسط

اسکاندنس نئون

تومان45,000
📏 قطر گلدان 7سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

اشینانتوس

تومان60,000
📏 قطر گلدان 7سانتی متر🔆 نور کم تا متوسط💧 آبیاری متوسط

افلاندرا سنگ شور

تومان1,300,000
📏قطر گلدان 11سانتی🔆 نور متوسط💧خاک نیمه مرطوب

اگلونما ارتشی خاص

تومان215,000
📏 قطر گلدان 14 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن سطح خاک

اگلونما قرمز خالدار

تومان195,000
📏 قطر گلدان 9 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن سطح خاک

اگلونما صورتی

تومان165,000
📏 قطر گلدان 8 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

اگلونما صورتی خالدار خاص

تومان150,000
📏 قطر گلدان 10سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن سطح خاک

اگلونما نقره ای

تومان65,000
📏 قطر گلدان 8سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

اگلونما نقره ای برگ باریک

تومان195,000
📏 قطر گلدان 12 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن سطح خاک

الوکازیا آمازونیکا برگ پهن

تومان70,000
📏 قطر گلدان 9 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب 

الوکازیا ردسکرت

تومان110,000
📏 قطر گلدان 10 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب