نمایش 25–36 از 246 نتیجه

کالاته آ

تومان495,000
📏 قطر گلدان 16 سانتی متر🔆 نور کم تا متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

کالاته ا رزاپیکتا داتی

تومان690,000
📏قطر گلدان 15سانتیمتر🔆 نور متوسط رو به کم💧ابیاری متوسط

کالاته ا ماکویانا

تومان695,000

📏 قطر گلدان 15 سانتی متر

🔆 نور کم تا متوسط💧 آبیاری متوسط

آدنیوم ابلق

تومان250,000
📏 قطر گلدان 9سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

ارالیا خاص سفید مینیاتور

تومان75,000
📏 قطر گلدان 6سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

ارکیده ابلق

تومان750,000
📏قطر گلدان 10سانتیمتر🔆 نور متوسط💧خاک نیمه مرطوب

ارکیده پافی

تومان750,000
🌿 دو بوته در گلدان وجود دارد📏 قطر گلدان 10 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط📌 گیاه ارسالی در حال حاضر گلدار نیست

ارکیده جواهر خط سفید

تومان2,500,000
قطر گلدان : 18 سانتیمتر حدود 20 بوته در گلدان ( ارسال این گیاه فقط از طریق ترمینال امکان پذیر است)

ارکیده جواهر(خط سفید)

تومان115,000
📏 قطر گلدان 9 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

ارکیده جواهر(خط صورتی)

تومان145,000
📏 قطر گلدان 6 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

ارکیده جواهر(خط صورتی)

تومان165,000
📏 قطر گلدان 8 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب