نمایش 1–12 از 47 نتیجه

سانسوریا گلدفلیم

تومان285,000
📏قطر گلدان 15سانتیمتر🔆 نور متوسط💧ابیاری بعد خشک شدن خاک

آدنیوم ابلق

تومان250,000
📏 قطر گلدان 9سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

پپرومیا لاکپشتی

تومان85,000
📏 قطر گلدان 9 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط 

سانسوریا بلک گلد مطبق

تومان450,000
📌 گلدان فلزی📏 قطر گلدان 15 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

سانسوریا بلک گلد مطبق

تومان450,000
📌 گلدان فلزی📏 قطر گلدان 15 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

سانسوریا بلک گلد مطبق

تومان450,000
📌 گلدان فلزی📏 قطر گلدان 15 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

سانسوریا بلک گلد مینیاتور

تومان350,000
📏 قطر گلدان 17 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

سانسوریا بنتل

تومان320,000
📏 قطر گلدان 12 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 ابیاری بعذ خشک شدن خاک

سانسوریا سامورایی پاکوتاه

تومان139,000
📏 قطر گلدان 6 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

سانسوریا کراواتی پیچ(دفرمه)

تومان195,000
📏قطر گلدان 11سانتیمتر🔆 نور متوسط💧ابیاری بعد خشک شدن خاک

سانسوریا کراواتی سیلور فلیم

تومان850,000
📏 قطر گلدان 12 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن خاک

سانسوریا کلئوپاترا

تومان350,000
📏 قطر گلدان 10 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری بعد خشک شدن سطح خاک