نمایش 229–240 از 246 نتیجه

فیلودندرون پرز دار(پنجه غازی)

تومان295,000
📏 قطر گلدان 12سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

فیلودندرون پرزدار(پنجه غازی)

تومان245,000
📏 قطر گلدان 12سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

فیلودندرون تورتوم (شاخ گوزنی)

تومان320,000
📏 قطر گلدان13 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

فیلودندرون کنگره ای سبز

تومان380,000
📏 قطر گلدان 17 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب✔ ارسال این گیاه فقط از طریق ترمینال امکانپذیر استدر صورت انتخاب این گیاه کلیه گیاهان موجود در سفارش شما از طریق ترمینال ارسال می شوند

فیلودندرون کنگره ای قهوه ای

تومان250,000
📏 قطر گلدان 13 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

فیلودندرون لیمویی

تومان195,000
📏 قطر گلدان 15 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط🌡 دمای بین 15 تا 30 درجه

فیلودندرون لیمویی

تومان400,000
📏 قطر گلدان 15سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

کالاته آ روفیباربا تنه قرمز

تومان450,000
📏 قطر گلدان 17 سانتی متر🔆 نور کم تا متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

کالاته آ رویال

تومان700,000
📏 قطر گلدان 18 سانتی متر🔆 نور کم تا متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

کالاته آ لانسیفولیا

تومان675,000
📏 قطر گلدان 17 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 ابیاری بعد خشک شدن سطح خاک و اسپری هفتگی اب

کالاته آ رزاپیکتا داتی

تومان380,000
📏 قطر گلدان 11 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

گازمانیا ابلق

تومان95,000
📏 قطر گلدان 12سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب