نمایش 217–228 از 246 نتیجه

سینگونیوم ابلق(دو بوته ای)

تومان55,000
📏 قطر گلدان9 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب✔ در هر گلدان دو بوته ی ابلق وجود دارد

سینگونیوم ابلق چوبدار

تومان550,000
📏 قطر گلدان 18 سانتی متر📏ارتفاع 50 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط🌡 دمای بین 15 تا 30 درجه

سینگونیوم کبود

تومان195,000
📏 قطر گلدان 11 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط🌡 دمای بین 15 تا 30 درجه✔ در هر گلدان دو بوته وجود دارد

سرخس شاخ گوزنی

تومان285,000
📏 قطر گلدان 6سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

شامادورا متالیکا

تومان395,000
📏 قطر گلدان 17 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 ابیاری بعد خشک شدن سطح خاک و اسپری هفتگی

فرن چروک

تومان8,000,000
📏 قطر گلدان 20سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

فرن کرنر

تومان1,000,000
📏 قطر گلدان 15سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

فیکوس شرابی

تومان68,000
📏 قطر گلدان 9 سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

فیکوس الاستیکا مشکی

تومان500,000
📌 ارتفاع حدودی: صد الی صد و بیست سانتیمتر📏قطر گلدان 17 سانتیمتر🔆 نور متوسط💧خاک نیمه مرطوب✔ ارسال این گیاه فقط از طریق ترمینال امکانپذیر استدر صورت انتخاب این گیاه کلیه گیاهان موجود در سفارش شما از طریق ترمینال ارسال خواهند شد

فیکوس لیراتا برگ پهن

تومان165,000
📌 ارتفاع حدودی: پنجاه سانتیمتر📏 قطر گلدان 13سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

فیلودندرون برکن

تومان250,000
📏 قطر گلدان 12سانتی متر🔆 نور متوسط💧 آبیاری متوسط

فیلودندرون قهوه ای برگ باریک (پاییز)

تومان200,000
📏 قطر گلدان 13سانتی متر🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب