نمایش 1–12 از 22 نتیجه

بنسای افرا ژاپنی

تومان400,000
📍 کاشته شده در سنگ 📌 کلکسیونی🔆 نور متوسط تا زیاد💧 خاک نیمه مرطوب

بنسای افرا ژاپنی

تومان850,000
 📌 کلکسیونی🔆 نور متوسط تا زیاد💧 خاک نیمه مرطوب

بنسای افرا ژاپنی

تومان850,000
📌 کلکسیونی🔆 نور متوسط تا زیاد💧 خاک نیمه مرطوب

بنسای افرا ژاپنی

تومان395,000
📍 کاشته شده در سنگ 📌 کلکسیونی🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

بنسای شفلرا سبز

تومان550,000
📍 کاشته شده در سنگ 📌 کلکسیونی 🌿بدون خزان و همیشه سبز🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

بنسای شفلرا سبز

تومان200,000
📍 کاشته شده در سنگ 📌 کلکسیونی 🌿بدون خزان و همیشه سبز🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

بنسای شفلرا سبز

تومان150,000
📍 کاشته شده در سنگ 📌 کلکسیونی 🌿بدون خزان و همیشه سبز🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب

بنسای شمشاد نعنانی برگ مینیاتور

تومان800,000
📍 کاشته شده در سنگ 📌 کلکسیونی 🌿بدون خزان و همیشه سبز🔆 نور متوسط💧 خاک نیمه مرطوب